Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning

I en remiss som överlämnas till Lagrådet, föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Ladda ned och läs hela lagrådsremissen på:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/en-andamalsenlig-kommunal-bokforing-och-redovisning/

Ny samlingsvolym

Den nya Samlingsvolym, med rekommendationer och informationer utgivna t.o.m. 2017-05-31, är nu färdig och går att beställa via RKR:s hemsida:

https://www.rkr.se/bestall-material/

Vid styrelsemötet den 24 maj, beslutade styrelsen att revidera rekommendationen om Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser. Den reviderade rekommendationen RKR 17.2, gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2017. Vidare beslutade styrelsen att ge ut två nya informationer; en som behandlar Redovisning av överskottsmedel och en som behandlar Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda.

RKR 17.2 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_17.2.pdf

Redovisning av överskottsmedel:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-överskottsmedel.pdf

Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-Kapitalförsäkring-till-förmån-för-anställda-och-förtroendevalda.pdf

 

Bokföringsnämnden har gjort ändringar i K3-regelverket avseende nedskrivning av tillgångar i kommunala företag:

http://www.bfn.se/sv/nyheter/andring-i-k3-regelverket-nedskrivning-av-tillgangar-i-kommunala-foretag