Ny Information om Redovisning av erhållna elcertifikat

Vid styrelsemötet den 27 maj, beslutade styrelsen om att ge ut en ny Information angående redovisning av erhållna elcertifikat. Den nya informationen finns att ladda ned på:
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-elcertifikat.pdf

Samlingsvolymen med rekommendationer och informationer t o m 2015 är nu tryckt och har distribuerats med två exemplar till respektive kommun och landsting. Fler exemplar kan beställas genom att fylla i uppgifter och trycka skicka på följande länk:
https://www.rkr.se/bestall-material/

KomReds betänkande – En ändamålsenlig kommunal redovisning – är nu färdig och ute på remiss:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/03/SOU-2016_24-webb.pdf