Övrigt

Under denna rubrik hittar du övriga ärenden som behandlats av RKR samt diverse annan information.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.