Organisation

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997. Föreningens medlemmar utgörs av staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Stadgar för RKR (PDF, nytt fönster)

Styrelsen:
RKR leds av en styrelse som tillsammans omfattar kompetens på redovisningsområdet från olika samhällssektorer. En majoritet av ledamöterna har anknytning till den kommunala sektorn.

Expertgrupp:
En särskild expertgrupp biträder styrelsen i frågor som rör främjande och utveckling av god redovisningssed.

Kansli:
Till styrelsens och expertgruppens hjälp finns ett kansli som har hand om Rådets löpande arbete.

Kansli
Kanslichef Torbjörn Tagesson
Rådet för kommunal redovisning
118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 71 35
Mobil: 0708-77 60 78
E-mail: torbjorn.tagesson@rkr.se

Styrelsens ledamöter

Ordförande
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör, Region Sörmland

Vice ordförande
Fredrik Holst, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Övriga ledamöter
Håkan Eriksson, kansliråd, Finansdepartementet
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Stefan Pärlhem, kanslichef, Bokföringsnämnden
Petter Skill, ekonomidirektör, Norrköpings kommun
Karin Selander, revisionschef, Region Värmland

Expertgruppens ledamöter

Ordförande
Mikael Sjölander, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, EY

Övriga ledamöter
Cecilia Aldén, redovisningschef, Region Västmanland
Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, KPMG
Elisabeth Eklund, redovisningschef, Malmö stad
Karin Gustafsson, ämnesråd, Finansdepartementet
Robert Heed, ekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Thomas Israelsson, redovisningschef, Region Jönköping
Curt Johansson, redovisningsexpert, Ekonomistyrningsverket
Marcus Johansson, redovisningsspecialist, Aspia
Mattias Johansson, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, PwC
Hans Kenttä, ekonomichef, Haparanda kommun
Hans Stark, ekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet