Dokument

Gällande rekommendationer finns här att läsa eller hämta hem, liksom utkast till kommande rekommendationer.

Under en egen flik finns även gamla rekommendationer, som utgjorde kompletterande normgivning till lag (1997:614) om kommunal redovisning, finns här att läsa eller hämta hem.

Samtliga Idéskrifter som publicerats finns att läsa under rubriken Idéskrifter. Några av skrifterna är ganska omfattande och lämpar sig säkert bäst att läsa som inbunden bok. Med något undantag kan dessa skrifter rekvireras genom att använda beställningsfunktionen som finns under särskild rubrik.

Rekommendationer och övriga publikationer finns tillgängliga för nerladdning i PDF-format. För att läsa PDF-filer, behöver du Acrobat Reader från Adobe. Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.