Välkommen till Rådet för kommunal redovisning!

På vår hemsida kan du hitta allt som berör RKR och RKR:s arbete. Under de olika rubrikerna i menyn finns information om t ex RKR:s uppgift och organisation, liksom i stort sett allt som publicerats av RKR och fortfarande äger någon form av giltighet.

Läs mer här.