Rekommendationer fr.o.m 2019-01-01

Dessa rekommendationer finns tillgängliga för nerladdning i PDF-format. För att läsa PDF-filer, behöver du Acrobat Reader från Adobe.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.