Om webbplatsen

På vår hemsida kan du hitta allt som berör RKR och RKR:s arbete. Under de olika rubrikerna i menyn finns information om t ex RKR:s uppgift och organisation, liksom i stort sett allt som publicerats av RKR och fortfarande äger någon form av giltighet.

Gällande rekommendationer finns här att läsa eller hämta hem, liksom utkast till kommande rekommendationer.

Samtliga Idéskrifter som publicerats finns att läsa under rubriken Idéskrifter. Några av skrifterna är ganska omfattande och lämpar sig säkert bäst att läsa som inbunden bok. Med något undantag kan dessa skrifter rekvireras genom att använda beställningsfunktionen som finns under särskild rubrik.

RKR publicerar regelbundet nyhetsbrev som skickas till dem som anmält sin e-postadress, vilket man gör till höger på denna sida. Adresslistan används också för att skicka remisser, inbjudningar till arrangemang, enkäter och annan information som bedöms vara angelägen och/eller intressant för redovisare och andra som behöver hålla sig uppdaterade beträffande redovisning i kommuner, regioner och kommunalförbund.

Rekommendationer och övriga publikationer finns tillgängliga för nerladdning i PDF-format. För att läsa PDF-filer, behöver du Acrobat Reader från Adobe. Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.