Utkast

För närvarande finns ett utkast ute på remiss.

Synpunkter och förslag kan därför mailas till RKRremiss@gmail.com fram t.o.m. den 30 november, 2022. Skicka gärna ert remissyttrande i Word-format.