RKR avvaktar med att revidera rekommendationerna om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att avvakta med att revidera rekommendationerna RKR 7.1 och RKR 17 till dess att utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning kommit med sina förslag. Kommittédirektivet kan läsas på hemsidan: http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/245901