Ny information om hantering av konverteringseffekter i den sammanställda redovisningen för 2014

Rådet för kommunal redovisnings styrelse har, med anledning de effekter som införande av komponentavskrivning och konvertering till K3 har i de kommunala bolagens redovisning, beslutat om att ge ut en information som säger att: de effekter av övergång till komponentavskrivning som uppkommer i bolagens konverterade ingångsbalanser och resultaträkningar för 2013, i sin helhet ska redovisas mot eget kapital i den sammanställda redovisningen för 2014.

Informationen finns nu att ladda ned: https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-om-konverteringseffekter.pdf