Ny Information från RKR

RKR har publicerat en ny Information i syfte att ge uppmärksamma viktiga poster – och därmed jämförelsetal – som måste justeras med anledning av ändrade redovisningsprinciper samt ge en praktisk vägledning om hur RKR R12 ska tillämpas i de finansiella rapporterna för 2019.

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-Övergång-till-LKBR-Mars-2019.pdf

 

Nya rekommendationer från RKR

RKR har nu publicerat 14 nya rekommendationer. Ytterligare minst tre rekommendationer –
RKR R10 Pensioner,
RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt
RKR R15 Förvaltningsberättelse
– kommer att publiceras under året.

De nya rekommendationerna finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/dokument/rekommendtioner/rekommendationer-fr-o-m-2019-01-01/

Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.