Yttrade om hur det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen bör redovisas

Vid ett extra styrelsemöte i december beslutade Rådet för kommunal redovisnings styrelse om att ge ut ett yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Yttrandet finns nu att ladda ned:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Yttrande-flyktingbidrag.pdf

Rådet för kommunal redovisnings styrelse har, vid styrelsemötet i oktober, beslutat att publicera en ny information om beräkning och redovisning av balanskravsresultat. Vidare beslutade men att revidera rekommendationerna 2 och 17.

Informationen finns nu att ladda ned:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-balanskravsresultat.pdf

och rekommendationerna finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_2.2.pdf

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_17.1.pdf