Förslag på reviderad version av RKR R3 Immateriella tillgångar går ut på remiss

Vid styrelsemötet den 11 november beslutades att ett förslag på reviderad version av RKR R3 Immateriella tillgångar ska remissbehandlas. Remisstiden sattes till den 29 april, 2022.

Missiv och utkast till reviderad version av rekommendationen går att ladda ned på

Missiv-Immateriella-tillgangar.pdf (rkr.se)

Utkast-reviderad-version-av-RKR-R3-Immateriella-tillgangar.pdf

Uppdaterad skrift om noter samt ny praxisundersökning

Vid styrelsemötet den 1 oktober beslutade styrelsen om att publicera en uppdaterad version av skriften Noter – exempel och kommentarer. Skriften går att ladda ned på:

Noter_idéskrift_-2021.pdf (rkr.se)

Under året har RKR låtit genomföra en praxisstudie avseende svenska kommuners delårsrapportering. Studien presenteras i rapporten Delårsrapporten – en kartläggning av praxis under perioden 2018–2020. Hela rapporten går att ladda ned på:

Praxisundersökning-delårsrapport.pdf (rkr.se)