Ny rekommendation

Vid styrelsemötet den 29 mars fattade styrelsen beslut om en ny rekommendation som reglerar hur kommuner ska redovisa förvaltningstillgångar i form av medel i kommunala pensionsstiftelser. Rekommendationen finns att läsa på:

RKR-R20-Redovisning-av-kommunala-pensionsstiftelser.pdf

Praxisundersökning 

Rapporten från praxisundersökningen avseende årsredovisning 2021 finns nu att ta del av på följande länk:

Praxisundersokning-2021.pdf (rkr.se)

Uppdaterat konceptuellt ramverk

Det konceptuella ramverket har uppdaterats och anpassats till lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Den uppdaterade versionen går att ladda ned på:

Konceptuellt-ramverk-Oktober-2022.pdf (rkr.se)