Nya och reviderade rekommendationer och informationer

Vid styrelsemötet den 17 oktober beslutade styrelsen om två nya rekommendationer, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. Vid samma möte beslutade styrelsen om att ge ut en reviderad version av RKR R2 Intäkter.

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning

 RKR R15 Förvaltningsberättelse

RKR R2 Intäkter_Okt-19

 Med hänsyn till att beslut fattats sent under året har tillämpningstidpunkten av rekommendationerna skjutits fram. De tre beslutade rekommendationerna träder i kraft för räkenskapsåret 2020, men tidigare tillämpning uppmuntras.

Styrelsen beslutade också om att uppdatera tre informationer:

–    Tolkning och tillämpning av avstegsregeln

 –    Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m.

–    Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter

 Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.