Organisation

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997. Föreningens medlemmar utgörs av staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Styrelsen:
RKR leds av en styrelse som tillsammans omfattar kompetens på redovisningsområdet från olika samhällssektorer. En majoritet av ledamöterna har anknytning till den kommunala sektorn.

Expertgrupp:
En särskild expertgrupp biträder styrelsen i frågor som rör främjande och utveckling av god redovisningssed.

Kansli:
Till styrelsens och expertgruppens hjälp finns ett kansli som har hand om Rådets löpande arbete.

Kansli
Kanslichef Torbjörn Tagesson
Rådet för kommunal redovisning
118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 71 35
Mobil: 0708-77 60 78
E-mail: torbjorn.tagesson@rkr.se

Styrelsens ledamöter

Ordförande
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör, Landstinget Sörmland

Vice ordförande
Niclas Johansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Övriga ledamöter
Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun
Stefan Pärlhem, kanslichef, Bokföringsnämnden
Karin Selander, revisionschef, Landstinget i Värmland

Expertgruppens ledamöter

Ordförande
Mikael Sjölander, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, EY

Övriga ledamöter

Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, KPMG
Elisabeth Eklund, redovisningschef, Malmö stad
EY Pär Falkman, redovisningsspecialist, KPMG
Karin Gustafsson, ämnesråd, Finansdepartementet
Robert Heed, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Curt Johansson, redovisningsexpert, Ekonomistyrningsverket
Marcus Johansson, redovisningsspecialist, Aspia
Mattias Johansson, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, PwC
Hans Kenttä, ekonomichef, Haparanda kommun
Annika Hjertkvist Nilsson, redovisningschef, Region Östergötland
Carola Nilsson, redovisningschef, Ystad kommun
Hans Stark, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet