Uppdaterad information

Vid styrelsemötet den 6 mars beslutade styrelsen om att uppdatera informationen om Redovisning av kapitalförsäkringar i samband med direktpension till förmån för anställda och förtroendevalda. Den nya informationen finns nu att ladda ned:

Information Redovisning av kapitalförsäkringar i samband med direktpension till förmån för anställda och förtroendevalda

Den nya samlingsvolymen med rekommendationer och informationer t o m 2019 är nu publicerad. Två exemplar har skickats ut till samtliga kommuner och regioner. Det går att beställa ytterligare exemplar via:

http://www.rkr.se/bestall-material/

Vid styrelsemötet den 18 december beslutade styrelsen att publicera och ge ut en ny idéskrift om Förvaltningsberättelsen samt en reviderad upplaga av idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering. Båda skrifterna kommer att distribueras i tryckt form under första halvan av februari. Det går emellertid redan nu att ladda ned skrifterna från vår hemsida:

Förvaltningsberättelsen

Redovisning av kommunal markexploatering

Som bilaga till skriften om Förvaltningsberättelsen har författarna tagit fram en checklista som kan utgöra ett stöd vid utformning och framtagande av förvaltningsberättelsen. Denna checklista går att ladda ned separat på:

Checklista förvaltningsberättelsen