Ny samlingsvolym och nya idéskrifter

Den nya samlingsvolymen med rekommendationer och informationer t o m 2019 är nu publicerad. Två exemplar har skickats ut till samtliga kommuner och regioner. Det går att beställa ytterligare exemplar via:

http://www.rkr.se/bestall-material/

Vid styrelsemötet den 18 december beslutade styrelsen att publicera och ge ut en ny idéskrift om Förvaltningsberättelsen samt en reviderad upplaga av idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering. Båda skrifterna kommer att distribueras i tryckt form under första halvan av februari. Det går emellertid redan nu att ladda ned skrifterna från vår hemsida:

Förvaltningsberättelsen (Några av figurerna i denna version går inte att läsa. Felet håller på att åtgärdas).

Redovisning av kommunal markexploatering

Som bilaga till skriften om Förvaltningsberättelsen har författarna tagit fram en checklista som kan utgöra ett stöd vid utformning och framtagande av förvaltningsberättelsen. Denna checklista går att ladda ned separat på:

Checklista förvaltningsberättelsen