Ny rekommendation från RKR

RKR har publicerat en ny rekommendation RKR R18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not. Den nya rekommendationen finns att ladda ned på:

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2019/01/RKR-R18-Övriga-upplysningar-som-ska-lämnas-i-not.pdf

Ny Information från RKR

RKR har publicerat en ny Information i syfte att ge uppmärksamma viktiga poster – och därmed jämförelsetal – som måste justeras med anledning av ändrade redovisningsprinciper samt ge en praktisk vägledning om hur RKR R12 ska tillämpas i de finansiella rapporterna för 2019.

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-Övergång-till-LKBR-Mars-2019.pdf

Två utkast till nya rekommendationer

Utkast till rekommendation RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt utkast till rekommendation RKR R15 Förvaltningsberättelse finns nu publicerade och går att ladda ned tillsammans med tillhörande missivbrev på:

http://www.rkr.se/dokument/utkast/

Synpunkter och förslag kan mailas till RKRremiss@gmail.com fram t.o.m. den 10 juni 2019.

Övriga nya och beslutade rekommendationerna finns att ladda ned på:

http://www.rkr.se/dokument/rekommendtioner/rekommendationer-fr-o-m-2019-01-01/

Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.