Seminarier om intäktsredovisning

Med anledning av den diskussion som uppstått kring redovisning av exploaterings- och gatukostnadsersättningar, kommer RKR i september att anordna tre seminarier om intäktsredovisning. Seminarierna kommer att hållas på följande orter och tider:

Malmö måndag 16 september kl. 13 – 16:30

Göteborg tisdag 17 september kl. 13 – 16:30

Stockholm tisdag 24 september kl. 13 – 16:30

För mer information och anmälan se:

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Inbjudan-RKR-seminarium-190916-24.pdf

Som förberedelse inför seminariet, läs gärna:

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Redovisning-av-kommunal-markexploatering-Maj-2019.pdf

Ny rekommendationer och informationer beslutade i juni 2019

Vid styrelsemötet i juni 2019 beslutade RKR om en ny rekommendation RKR R10 Pensioner. Den nya rekommendationen finns att ladda ned på:

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2019/01/RKR-R10-Pensioner.pdf

Styrelsen beslutade att RKR R2 Intäkter tillsvidare kompletteras med en möjlighet för redovisningsskyldiga kommuner och landsting att fortsätta redovisa gatukostnadsersättningar i enlighet med RKR 18.1 (september 2009).

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2019/01/RKR-R2-Intäkter_juni2019.pdf

Vidare beslutades om att ge ut tillfällig information om hur pensionsmedelsförvaltningen ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Dessa uppgifter ska framgent inarbetas i RKR R15 Förvaltningsberättelse. Denna information finns att ladda ned på:

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-Upplysningar-pensioner-i-förvaltningsberättelsen.pdf

’Övriga nya och beslutade rekommendationer finns att ladda ned på

http://www.rkr.se/dokument/rekommendtioner/rekommendationer-fr-o-m-2019-01-01/

Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.