Rekommendationer

Dessa rekommendationer finns tillgängliga för nerladdning i PDF-format. För att läsa PDF-filer, behöver du Acrobat Reader från Adobe.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.

 | 205 kB Dec 2015 2.2 Särskild avtalspension m.m.  | 67 kB Apr 2014 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål  | 109 kB Apr 2014 4.2 Reovisning av skatteintäkter  | 103 kB Apr 2014 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar  | 69 kB Apr 2014 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser  | 540 kB Apr 2014 8.2 Sammanställd redovisning  | 420 kB Apr 2014 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser  | 156 kB Apr 2014 11.4 Materiella anläggningstillgångar  | 120 kB Apr 2014 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar  | 175 kB Apr 2014 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal  | 117 kB Apr 2014 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel  | 22 kB Apr 2014 14.1 Kommentarer  | 72 kB Apr 2014 15.1 Redovisning av lånekostnader  | 145 kB Apr 2014 16.2 Redovisning av kassaflöden  | 188 kB Jun 2017 17.2 Pensionsförpliktelser  | 120 kB Apr 2014 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar  | 370 kB Apr 2014 19 Nedskrivningar  | 204 kB Apr 2014 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder  | 100 kB Apr 2014 20 Modell för beräkning av effektivränta vid köp av obligationer  | 92 kB Apr 2014 20 Modell för beräkning av effektivränta på lån  | 164 kB Apr 2014 21 Kommentar  | 92 kB Apr 2014 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning  | 567 kB Apr 2014 22 Kommentar  | 95 kB Apr 2014 22 Delårsrapport  | 645 kB Dec 2015 23 Bokföring  | 287 kB Apr 2014 Konceptuellt ramverk